top of page

Nat Goud van Tom Bade (Triple E Instituut voor Toegepaste Economische Argumentatie) en Peter Paul Witsen (bureau Westerlengte) is een ode aan riviersediment en aan de rijkdom van ons land. Zij onderzochten het raakvlak tussen duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, watermanagement en het gebruik van grond en riviersediment in de Nederlandse rivierdelta.

Riviersediment is de grootste afvalstroom van ons land. Waar in het verre verleden riviersediment een grondstof was die werd gebruikt als bodemverbeteraar, wordt het in het heden vaak gezien als een afvalstof. Ondanks dat het oppervlaktewater – en daarmee ook het riviersediment – decennia lang vervuild was, is de situatie inmiddels heel anders en kan riviersediment wel degelijk worden omgezet naar een product dat weer toepasbaar is als duurzame bodemverbeteraar. Met name de economische waarde van (rivier)sediment moet daarbij volledig worden herzien. Bade en Witsen laten zien dat deze manier van werken de sector drastisch kan veranderen.

Het boek Nat Goud beoogt mensen te informeren en biedt vooral inspiratie voor een nieuw economisch model.

Nat Goud

€ 17,95Prijs
  • Paperback, 144 pag, full colour, 17 cm x 24 cm

bottom of page